Hi, Guys :">
GIỚI THIỆU
From Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, đam mê design và yêu cái đẹp =)) Flutter Developer since 2019
Họ & tên Trần Văn Hưởng
Ngày sinh 02/03/1998
Cung hoàng đạo Song ngư
Địa chỉ Việt Yên - Bắc Giang
SĐT 0357 02 03 98
DANH NGÔN YÊU THÍCH
"Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith"
- Steve Jobs -